HRO conferentie 2018 en 2019

De HRO conferentie van 2018 is succesvol verlopen. Uit de eerste evaluaties blijkt dat de deelnemers zeer enthousiast waren over zowel de inhoud van de conferentie als over de organisatie. Wij spreken daarvoor nogmaals onze dank uit aan alle medewerkers van Schiphol die hier een grote bijdrage aan hebben geleverd.
De komende periode zullen we zorgen dat de presentaties, foto’s, etc op de website worden geplaatst. U kunt ze vinden onder HRO conferentie 2018 en in de submenu’s keynotes en workshops.

Conferentie 2019
Zodra er meer bekend is over een nieuwe conferentie in 2019 zullen wij u op de hoogte brengen. Op dit moment staat deze conferentie gepland op donderdag 7 februari 2019.