Welkom

5e Nederlandse HRO Conferentie – Donderdag 19 januari 2017

Blind regels volgen of domweg je eigen gang gaan? 
‘Verhalen over veiligheid en betrouwbaarheid van de werkvloer’.

De best presterende organisaties weten dat niet alles is te voorzien. Laat staan dat je op alle onverwachte gebeurtenissen en ongewenste situaties een antwoord kunt hebben. Mensen in de operatie hebben ruimte nodig hebben om naar bevind van zaken te handelen. In hoog presterende organisaties maken zij het verschil. Als regels en procedures niet voldoende zijn, elkaar tegenspreken of verschillend begrepen worden, moet je iets anders doen. HRO betekent dat mensen durven te doen wat de situatie vraagt, onvoorziene risico’s op kunnen vangen, en creatief kansen grijpen. Hoe krijgen we dat voor elkaar in onze eigen organisatie?

De komende HRO conferentie staat het ontwikkelen van HRO gedrag op de werkvloer centraal.Een aantal boeiende sprekers en workshopgevers diepen het thema verder met u uit. De eerste opzet van het programma vindt u hier.

Locatie & conferentiefee
ProRail in Utrecht is dit jaar onze gastheer. De conferentiefee, opnieuw laag door het niet-commerciële karakter en de gastvrijheid van ProRail, bedraagt € 95 inclusief BTW.

U kunt zich vanaf 1 september hier aanmelden.

Let wel: er is slechts plaats voor 110 deelnemers, dus schrijft u zich op tijd in. Vol is vol!

De organisatie is in handen van de HRO Academy, Apollo13 consult en de Haagse Hogeschool.
We ontmoeten u graag op donderdag 19 januari 2017!

Verdere informatie over programma en workshops volgt spoedig.

Hartelijke groet,

Bert van Dalen, HRO Academy, 06 27063900   bert.van.dalen@hroacademy.nl
Hans Frankenmolen, Apollo13 consult, 06 53373373   hans.frankenmolen@A13c.nl
Herman de Bruine, Haagse Hogeschool, 06 22936710   h.debruine@hhs.nl