Welkom

Betrouwbaarder en veiliger werken …

… kun je op vele manieren verbeteren. De belangrijkste factor is uiteindelijk de mens, zijn gedrag, en de cultuur waarin hij met anderen samen werkt. We noemen organisaties hoog betrouwbaar als ze over een langere periode vrijwel zonder fouten en incidenten presteren. Ondanks de vaak turbulente en onvoorspelbare omgeving en ondanks de soms zeer complexe materie waar ze mee te maken hebben. Organisaties die dat kunnen kenmerken zich door High Reliability Organizing. Afgekort HRO! Klik hier voor meer achtergronden.

Met deze website willen we iedereen informeren en enthousiasmeren om meer met de HRO concepten en methoden te gaan doen en actief deel te nemen aan de groeiende HRO gemeenschap. Belangrijke activiteiten zijn de jaarlijkse HRO conferenties. We zijn daarmee in 2011 begonnen. Deze conferenties zijn door de deelnemers positief en enthousiast ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

De afgelopen conferentie die we hebben gehouden had als thema

 ‘Evaluaties, een rituele dans?
Van evaluatie naar structurele verbetering‘.

125 deelnemers ontmoeten elkaar, luisterden naar sprekers en volgden de workshops .

Het programma vindt u hier. De sheets van de presentaties en workshops vindt u hier

Actuele informatie vindt u ook bij de twee LinkedIn groepen waarmee we de HRO community in Nederland en Europa verder willen uitbouwen: respectievelijk proHRO netwerk NL en proHRO network Europe .