HRO conferentie 2020 afgelast

Geachte bezoeker,

De programmacommissie heeft besloten de HRO conferentie 2020 niet door te laten gaan op 13 februari 2020. Tot de jaarwisseling hadden zich minder deelnemers ingeschreven dan verwacht. De conferentie was afgelopen jaren steeds een groot succes, en was dit jaar rond december normaliter uitverkocht. De reden waarom de inschrijvingen deze keer na onze mening te ver achterbleven is nog niet duidelijk. Met het oog op de kwaliteit van het deelnemersveld aan de conferentie hebben wij willen vermijden om overhaast alsnog deelnemers in te laten schrijven. Daarom is gekozen voor deze stap. Uiteraard zullen wij dit de komende periode verder evalueren, en op basis daarvan besluiten hoe eventuele volgende activiteiten eruit gaan zien.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en houden u uiteraard van alle ontwikkelingen op de hoogte.                        

De programmacommissie