HRO conferentie 2020

De HRO conferentie van 2019 was een groot succes. wij zijn op dit moment alweer hard bezig met de conferentie van 2020. Deze conferentie zal i.t.t. eerdere berichten plaatsvinden op 13 februari 2020 bij Hotel van der Valk in Houten. Onze gastheer dit jaar is Stedin netbeheer.

Betrouwbaar blijven in een onvoorspelbare wereld
Hoe we van crises en onverwachte gebeurtenissen kunnen leren

Organisaties willen waarde toevoegen en betrouwbaar blijven, terwijl de wereld steeds onvoorspelbaarder wordt. Onverwachte gebeurtenissen nemen toe waardoor het waarmaken van de klantbelofte een steeds grotere uitdaging is. Bovendien laden sociale media de publieke opinie met grote snelheid. Vertrouwen in instituties, organisaties en partijen is vluchtig.
Met regelmaat zien we grote missers voorbijkomen. Denk bijvoorbeeld aan een stroomstoring, onbegrijpelijke slordigheden van instellingen, ICT-problemen, enorme budgetoverschrijdingen, een (dreigend) faillissement, falen van de rechtstaat, bemoeienis van buitenlands overheden of bedrijven, et cetera. Het belang voor organisaties om betrouwbaar te zijn is misschien wel nog nooit zo groot geweest.

Hoe wordt hier mee omgegaan?

De reflex bij missers, crises of incidenten is vaak: meer regels, meer inspecties, meer straf, meer rapporteren, meer controleren. Alsof de wereld daarmee onder controle gehouden kan worden. Alsof het mogelijk is voor elke mogelijke verandering of situatie een regel te maken. We zien blijkbaar het incident of de crisis als een uiting van onbetrouwbare mensen en onbetrouwbare organisaties en niet als een trigger om aan collectieve veerkracht en leervermogen te werken. Als je dat laatste als laatste vertrekpunt neemt dan ga je juist in een veel eerder  stadium met kleinere incidenten, conflicten en ongenoegen aan de slag. Dan wil je veel eerder lessen trekken.

Tijdens de HRO Conferentie op 13 februari 2020 gaan we hierover met elkaar in gesprek. We geven het podium aan ervaringsdeskundigen die zelf met crises en incidenten te maken hebben gehad. Of met reactieve reflexen die veerkracht en leren verlammen. Zij gaan vertellen hoe zij na een crisis weer ‘in control’ zijn gekomen, de veerkracht van hun organisatieprestatie versterkt hebben en zijn omgegaan met de ‘neiging’ van bestuurders en managers om meer te gaan controleren. Uit deze ervaringen kunnen we ook veel leren over het effectiever managen en voorkomen van kleinere incidenten en ongewenste gebeurtenissen.

De eerste informatie over het programma en de workshops kunt je hier vinden. Deze informatie zal regelmatig worden aangepast.

Inschrijven kan hier