Conferentie 2015

HRO Conferentie 22 januari 2015

Derde Nederlandse HRO Conferentie
Veerkracht door Samenwerking

De samenleving is meer dan ooit in beweging. Situaties, omgevingen en relaties wisselen steeds vaker en sneller. Dat vraagt om een andere aanpak. Regels, procedures en beheersmaatregelen alleen volstaan niet, terwijl de behoefte aan kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid groeit.
Wat is het alternatief?  Bestaat een betrouwbare performance zonder overreguleren? Wat leren we van organisaties of teams, die meer focus hebben op het versterken van veerkracht en teamalignment dan op ‘ in control zijn’?

In deze derde Nederlandse HRO Conferentie (High Reliability Organizing) hebben we deze vragen verkend rond het thema “Veerkracht door Samenwerking”.

Veerkracht is het vermogen van organisaties of teams om tijdig ongewenste ontwikkelingen en onverwachte gebeurtenissen te signaleren én er wat aan te doen!
Samenwerking gaat over de toename van het effect van prestaties van een organisatie naarmate veerkracht meer een collectieve kwaliteit wordt.
Veerkracht door Samenwerking betekent dat je niet wacht op het volgende inspectierapport, maar dat je met elkaar investeert in scherpte en alertheid om ongewone zaken direct aan te pakken.

De organisatie was in handen van de HRO Academy, Apollo13 consult, de Haagse Hogeschool en Saxion, in opdracht van proHRO; een netwerk voor professionals op het gebied van High Reliability Organizing.

Het volledige programma vind je hier.

Het was wederom een geslaagde dag! Klik hier voor de evaluatie, hand-outs en korte verslaglegging.

Hartelijk dank aan alle deelnemers en graag tot volgend jaar!