HRO conferentie 2017

Blind eigen regels volgen of domweg je eigen gang gaan?

 

De best presterende organisaties weten dat niet alles is te voorzien. Laat staan dat je op alle onverwachte gebeurtenissen en ongewenste situaties een antwoord kunt hebben. Mensen in de operatie hebben ruimte nodig hebben om naar bevind van zaken te handelen. In hoog presterende organisaties maken zij het verschil. Als regels en procedures niet voldoende zijn, elkaar tegenspreken of verschillend begrepen worden, moet je iets anders doen. HRO betekent dat mensen durven te doen wat de situatie vraagt, onvoorziene risico’s op kunnen vangen, en creatief kansen grijpen. Hoe krijgen we dat voor elkaar in onze eigen organisatie?

De afgelopen HRO conferentie stond in het teken van bovenstaande vragen. Een aantal sprekers en workshopgevers hebben samen met de deelnemers het thema verder uitgediept. 

Hieronder vindt u meer informatie over de conferentie. Naast inhoudelijke informatie treft u daar ook de gebruikte presentatie aan.

Het programma van de conferentie vindt u hier.
De evaluatie van de conferentie vindt u hier
Voor de inhoud en beschikbare presentaties van de keynotes klik hier
Voor de inhoud en beschikbare presentaties van de workshops en worldcafé’s klik hier

Een overall verslag van de conferentie volgt nog