HRO conferentie 2018

Wat is een proactieve Veiligheidscultuur?    Praktijkvoorbeelden van niveau 4-5

 

Dit jaar zal de HRO-conferentie die plaats gaat vinden op donderdag 8 februari 2018
gaan over de kenmerken van een niveau 4-5 veiligheidscultuur en over de vraag wat u kan doen om uw team of organisatie naar een hoger niveau op de veiligheidscultuurladder te brengen.

Aanleiding. Om veilig werken te stimuleren wordt tegenwoordig in steeds meer sectoren een zogenaamde veiligheidscultuurladder toegepast. Vorm en inhoud kunnen verschillen, maar het basisprincipe is steeds hetzelfde. Op een dergelijke ladder worden 5 niveaus van cultuurvolwassenheid onderscheiden waarlangs een organisatie of team kan groeien.

HRO en de veiligheidscultuurladder. De niveaus 4-5 vertonen veel overeenkomsten met de kenmerken en condities van een HRO-cultuur. Je zou kunnen zeggen dat je op niveau 4 hard op weg bent om, met veiligheid als thema, een HRO-cultuur te ontwikkelen, terwijl op niveau 5 het voortdurend werken aan betrouwbaarheid (waaronder veiligheid) is ingebed in het dagelijks gedrag binnen de organisatie. We zeggen ook wel dat op niveau 5 High Reliability Seeking een waarde voor iedereen is.

Focus van de conferentie. Bij veel organisaties leeft de vraag welk gedrag nu eigenlijk bij niveau 4-5 hoort en hoe dat gedrag en de bijbehorende mindset gestimuleerd kan worden. Tijdens de conferentie staat het geven van antwoorden op deze vraag centraal. Daarbij zal de nadruk liggen op voorbeelden uit de praktijk van organisaties die gericht een proactieve cultuur willen ontwikkelen en borgen. De principes van HRO vormen daarbij een bron van inspiratie: wat kunnen we leren van HRO als we een niveau 4 of 5 veiligheidscultuur nastreven?

Programma. We hebben weer vele interessante sprekers uitgenodigd waarmee u in interactieve workshops in gesprek kunt. Daarnaast zullen prof.dr. Patrick Hudson, één van de grondleggers van de veiligheidscultuurladder, en mr. Wilma van Dijk, Directeur Safety, Security en Environment van Schiphol en C.K. (Kommer) den Uil MBA, hoofd KAM van BAM Infra een keynote verzorgen. U kunt hier het programma vinden. Informatie over de keynotes vindt u hier.  Informatie over de verschillende workshops vindt u hier.

Flyer.  U kunt hier de flyer van de conferentie bekijken en eventueel downloaden voor verzending naar geïnteresseerden.

Locatie. Schiphol Hoofdgebouw, Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol

Kosten. Wij hebben ook dit jaar de kosten zo laag mogelijk gehouden: €95 inclusief BTW.

Inschrijving. Het is helaas niet meer mogelijk voor de conferentie in te schrijven. Het maximum aantal deelnemers is bereikt