HRO toegepast

HRO Toegepast. Iedere sector heeft zijn eigen taal en methoden om een hogere performance of betrouwbaarheid te bereiken. Interessante voorbeelden van HRO initiatieven zijn in uiteenlopende sectoren terug te vinden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van zulke sectoren en daarbinnen de organisaties die in toenemende mate in staat zijn met toepassing van HRO hun prestaties én betrouwbaarheid de verbeteren.

Veiligheid bij massa-bijeenkomsten
Veiligheid en zekerheid zijn cruciale voorwaarden voor een organisator van massa bijeenkomsten als bijvoorbeeld sportwedstrijden, popconcerten, grote conferenties en internationale bijeenkomsten. Om veiligheid en zekerheid te garanderen en tóch een sfeervol event te organiseren waar iedereen zich welkom voelt, is welhaast een ontmoedigende taak. Mass events worden georganiseerd in een omgeving die zich kenmerkt door hoge snelheid, waar kleine fouten grote ernstige consequenties kunnen hebben. Dit soort events, waar vaak meer dan 100.000 bezoekers zich verplaatsen, vormen eigenlijk een complete tijdelijke stad, geleid door een tijdelijk samenwerkingsverband van organisatoren en autoriteiten. HRO betekent hier met name het ontwikkelen van relaties tussen de verschillende partijen en een gemeenschappelijke taal om snel op kleine onverwachte gebeurtenissen te kunnen inspelen. Maar ook om zonder aarzelen gebruik te maken van elkaars expertise en kwaliteiten als het echt fout dreigt te gaan. Gezamenlijk oefenen, evalueren van incidenten en leren van elkaars operationele processen zijn de sleutels voor succes. Er zijn geavanceerde platforms die groepen bij het oefenen kunnen inzetten.

Chemische Proces Industrie
Milieu, Gezondheid en Veiligheid zijn belangrijke waarden als het gaat om high reliability in de chemische proces industrie. Om een organisatiecultuur met een hoog veiligheidsniveau te bereiken, is er meer nodig dan protocollen, checklists en audits. Het gaat om collectieve veerkracht en scherpte. Dat vraagt om methoden en technieken die alle betrokkenen helpen om continu en in real time te leren en te handelen. Het HRO gedachtegoed gaat op cruciale punten verder dan het klassieke denken in veiligheidssystemen en root cause analyses. Het is een investering in collectief en real time handelen. Op die manier worden teams en mensen collectief slimmer en gemotiveerd om een hoge standaard te bereiken en deze te onderhouden. We vertellen u graag meer over de succesvolle aanpakken.

Zorg
Patiëntveiligheid is een waarde die als een rode draad door al het professionele werk in de gezondheidszorg heen loopt. Het vertalen van deze waarde naar een proactieve manier van organiseren is nog steeds een grote uitdaging. Alle disciplines in de gezondheidszorg werken onder hoge druk, met snel veranderende technologieën in multidisciplinaire omgevingen en ze moeten voldoen aan hoge verwachtingen van de maatschappij. Het delen van informatie, het blame free evalueren, het oppakken van kleine signalen en het leiding geven aan professionals in de zorg blijken in de praktijk bijna onmogelijk te implementeren. Recent heeft een toenemend aantal ziekenhuizen en zorginstituten veelbelovende projecten en pilots opgezet. Wat kunnen deze projecten ons leren en wat zijn de belangrijkste barrières voor een werkelijke cultuur verandering in de richting van high reliability. We vertellen u er graag over.

Maatschappelijk en Publieke Dienstverlening
High Reliability Organizing wordt zelden in verband gebracht met deze sector. Toch kunnen intrigerende HRO initiatieven worden opgetekend die de maatschappelijke dienstverlening door lokale overheidsinstellingen verbeteren. Veiligheid en Gezondheid staan niet op de voorgrond bij deze initiatieven. De belangrijkste focus ligt hier op betrouwbaarheid: doen waarvoor je als instantie in het leven bent geroepen. Verschillende presentaties laten zien hoe!