Keynotes HRO conferentie 2017

De volgende keynotes worden gehouden:

Keynote 1. Over HRO, kwetsbare burgers en bureaucratisch judoën 
Arre Zuurmond, ombudsman gemeente Amsterdam

afbeelding2

Arre Zuurmond is de Gemeentelijke Ombudsman voor de gemeente Amsterdam. Hij is benoemd door de gemeenteraad en werkt voor zes gemeenten (Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad) en voor de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland. Hij voert zijn werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan niemand ondergeschikt.
Recentelijk is Arre Zuurmond verkozen tot Overheidsmanager van het jaar 2016

Inhoud keynote
Wat doet een ombudsman? Op de website lezen we: ‘Als uw klacht door de gemeentelijke instantie niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht. Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over de verstrekking van een vergunning, de behandeling van een bezwaarschrift of onduidelijke regelgeving. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een ambtenaar of een instantie.’
Arre geeft daar als bestuurskundige en oprichter van de Kafka-brigade zo zijn eigen specifieke invulling aan. Mensen, zo stelt hij, komen bij de ombudsman als zij een klacht over de overheid hebben. Maar vaak hebben ze geen klacht, maar een probleem. Als ombudsman kan je dan ook beter helpen met het zoeken naar een oplossing, dan dat je een oordeel velt over de klacht.
Maar als een organisatie bij herhaling zelf de oplossing niet weet te vinden, dan is er geen sprake van een uniek incident, maar heeft de organisatie een probleem. Als ombudsman voor de metropool Amsterdam werk ik als bezemwagen voor het oplossen van incidenten. Maar zodra het een probleem blijkt te zijn, gaan we de organisatie helpen op het onvermijdelijke pad van leren. Daarom spreken de principes van High Reliability Organizing mij zo aan. Hoe kunnen we door de regels heen mensen laten leren en innoveren. Zelf noemen we dat ‘het toepassen van bureaucratisch judo’.
Aan de hand van soms hilarische, maar soms ook schrijnende voorbeelden, licht Arre Zuurmond zijn op leren gerichte interventiestrategie toe, en staat hij stil bij het dilemma regel versus ruimte, leefwereld versus systeemwereld.


Keynote 2. Een bijzondere vorm van gehoorzaamheid
Hans Frankenmolen (Apollo13) en Herman de Bruine (Haagse Hogeschool)

afbeelding14

Hans Frankenmolen is adviseur bij Apollo13 en medeontwikkelaar van de HRO Cultuurscan.
Herman de Bruine is docent bij de Haagse Hogeschool en promoveert binnenkort op zijn onderzoek rondom HRO binnen het Openbaar Ministerie.

Inhoud Keynote
“Vooral voor jongere artsen is de richtlijn (te) heilig” aldus de Volkskrant van 30-11-2016, en “de inspectie en de medische tuchtcolleges slaan door met richtlijnen en protocollen”. Dit blijkt uit kwalitatief onderzoek onder huisartsen. Dit stelt “Bij veel tuchtzaken en procedures zijn de protocollen leidend. Dit leidt tot slechtere zorg. Het creëert huisartsen die het verstand laten varen en de protocollen laten zegevieren”. “Ervaren huisartsen blijken bijvoorbeeld aan het sterfbed van patiënten geregeld protocollen te doorbreken, omdat zij het belangrijker vinden goede zorg te leveren dan zich aan de regels te houden.” Jonge artsen daarentegen, zo vertelt een huisarts, wijken minder vaak van de richtlijnen af. “Bij het overlijden van kennissen zag ik dat de huisarts zo precies volgens de procedure handelde dat het lijden veel langer duurde”.
Herken je dit mechanisme? In de keynote van Hans Frankenmolen en Herman de Bruine komt de spanning tussen het nakomen van noodzakelijke regels en het verstandig ervan afwijken aan de orde.  Wat is er in een organisatie nodig om naleving van regels en verstandig ervan afwijken mogelijk te maken? Zowel vanuit praktisch als theoretisch gezichtspunt zullen we aan de hand van concrete voorbeelden (van de politie en Rijkswaterstaat tot een uitvaartorganisatie)  bespreken wat er nodig is om deze spanning productief te hanteren. Anders gesteld: wat is er nodig om van een regelgedreven aanpak naar een risicogedreven aanpak te komen of van de calculatieve naar de proactieve fase van het Hearts en Minds model?

Voor de sheetpresentatie van deze keynote klik hier


Keynote 3. Zijn regels en afspraken de essentie van vakmanschap?
John Voppen, Directeur Operaties ProRail

afbeelding13

John Voppen is COO van ProRail. Daarbinnen is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie (verkeersleiding), het beheer en onderhoud (assetmanagement), de ICT, vernieuwing en uitbreiding (projecten) en veiligheid.
John is nu 12 jaar werkzaam bij ProRail en binnen de spoorsector. Hij heeft gewerkt binnen ProRail bij assetmanagement, financiën, projecten en verkeersleiding. Hij gelooft dat meer gebruik van de kracht van ‘onze’ vakmensen en een lerende cultuur de grote stap voorwaarts kunnen betekenen in de spoorsector. Natuurlijke samenwerking binnen de sector, transparantie en slagkracht zijn de sleutelwoorden. Hoe versnelling te krijgen?
John is gehuwd, vader van 3 kinderen en actief als basketbal coach. Hij vindt het mooi om verbanden tussen sport en werk te leggen: teambuilding, ontwikkeling voor resultaat en lol.

Inhoud Keynote
Hoe belangrijk zijn regels voor goed vakmanschap? Wat zijn regels anders dan afspraken hoe je samenwerkt in een keten proces? Wat zijn regels anders dan best practices?
En vakmanschap? Als je afwijkt van afspraken, hoe weten andere spelers in de keten dit dan? En toch……. Hoe kan een verkeersleider bijna intuïtief inspelen op specifieke situaties en een monteur bijna voelen wat het probleem is?
Wat is nodig om het beste van twee werelden te combineren? En wat kunnen we leren van de sport in deze?