Keynotes HRO conferentie 2019

Werken in de stad vraagt HRO leiderschap
Nout Verhoeven

Nout Verhoeven

Na 16 jaar ProRail is Nout Verhoeven werkzaam voor de gemeente Amsterdam als directeur van het Ingenieurs-bureau. Bij ProRail heeft hij gewerkt aan een beter inzicht in de prestaties van het spoor, en aan het verbeteren van de samenwerking met stakeholders, vervoerders en gemeentes bij landelijke calamiteiten op het spoor. Hij gaf leiding aan de ontwerpafdeling van ProRail, waar spoorlayout-, stations- en omgevingsontwerpen worden gemaakt. Voor ProRail was Nout werkzaam in de ICT tijdens de introductie van de euro en het oplossen van het millennium probleem. Daarvoor is hij afgestudeerd als Theoretisch Natuurkundige aan de VU.

Nout: “Rode draad voor mij is dat ik wil begrijpen waar het over gaat, zowel de inhoud als de sociale kant. Ik probeer daarbij disfunctionele patronen te identificeren en op te lossen. Mijn ervaring is dat problemen in samenwerking vaak hand in hand gaan met onvoldoende kennis van de inhoud.”

Leiding aan HRO verandertraject
Judith Koole

Judith Koole

Judith Koole startte in 2012 bij Stedin en was onder meer werkzaam als manager Programmaregie en manager van ReVisie (fusie Stedin en Joulz). Voor die tijd werkte zij bij Delta en bij SITA/SUEZ. Zij studeerde Frans aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 1 februari 2017 is zij de Chief Operational Officer.

Judith: “Wat ik het mooie vind aan de COO functie is dat buiten en binnen, met andere woorden, Klant en Operations, echt aan elkaar verbonden worden. Binnen Stedin Groep hoop ik ‘continu verbeteren’ verder in de genen te krijgen, niet alleen omdat het goed is voor Stedin Groep, maar ook omdat het leuk is en veel energie geeft. Verder geloof ik er in dat mensen vooral een functie moeten uitoefenen binnen Stedin Groep die aansluit bij wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo kun je veel waarde toevoegen aan het bedrijf, maar hou je het voor jezelf ook leuk. Ik vind Stedin Groep een mooi bedrijf om voor te werken en krijg er al jaren veel energie van”.

Presentatie Keynote

Collectief Leiderschap:verbinden van strategie en cultuur
Dick Benschop

Dick benschop

Met ingang van 1 mei 2018 is Dirk Anne (Dick) Benschop benoemd tot President & CEO van Royal Schiphol Group. Voor Royal Schiphol Group werkte hij bij Royal Dutch Shell, waar zijn laatste functie VP Non-Operated Ventures Shell International was. Dick is in 1957 geboren in Driebergen-Rijsenburg. Na zijn studie geschiedenis aan de VU te Amsterdam bekleedde hij diverse posities in de Tweede Kamer en binnen de Partij van de Arbeid. Dick leidde een eigen advies-bureau in 1994, alvorens hij weer actief werd in de politiek als staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok (1998-2002). Hierna trad Dick in dienst bij Shell waar hij vanaf 2003 de functie van VP Shell Energy Europe vervulde en vanaf 2006 de functie van VP Shell Malaysia Gas&Power in Kuala Lumpur. In 2009 werd hij benoemd tot Vice President Strategy van Royal Dutch Shell Group. In 2011 werd hij President-Directeur van Shell Nederland; een positie die hij heeft vervuld tot 2016.