Info workshops HRO conferentie 2019


Hieronder treft u de presentaties van de workshops.

Workshop HRO voor Dummies  Bert van Dalen 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bert-klein.jpgBert van Dalen  is adviseur en trainer en partner van Apollo13. Daarnaast coördineert hij de activiteiten van de door Apollo13 opgerichte HRO academy Nederland (www.hroacademy.nl). Hij heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met HRO en de implementatie daarvan in organisaties en projectteams. Hij is medeauteur van het boekje Mindful Organiseren en het Praktijkboek Mindful Organiseren.

Inhoud workshop
Het managen en voorkomen van risico’s vindt in veel organisaties plaats via analyses, checklijsten en werkprocedures. Door allerlei ontwikkelingen, groeiende mondigheid van cliënten en eisen van de overheid, wordt het werk steeds complexer en dynamischer. De reflex is om deze trend met nog meer analyses, checklijsten en protocollen te beantwoorden. Maar dat heeft een grens omdat de motivatie van mensen om met al deze instructies en handboeken te werken, na verloop van tijd afneemt. Om naar hogere niveaus van veiligheid en betrouwbaarheid te komen, (niveau 4-5 van de veiligheidscultuurladder), zal de focus moeten verschuiven van control, systemen en procedures naar collectieve alertheid en veerkracht van mensen. HRO dus.
In deze workshop maakt u kennis met het basale begrippenkader rond High Reliability Organizing en mogelijkheden om daar aan te werken.

U vind de presentatie van de workshop hier.


Faciliterend Leiderschap in projectteams: wat werkt wel en wat niet?Bernadette Paping-Geertman

Bernadette Paping-Geertman. Sinds oktober 1987 werkzaam bij het spoor. De laatste 18 jaar als projectmanager bij ProRail voor spoorse infra & civiele kunstwerken.  Van troubleshooten en projecten weer vlot krijgt ze energie. Daarom wordt ze vaak gevraagd voor projecten die vastgelopen zijn. Haar ‘leiderschap’stijl kenmerkt zich doordat ze als control ‘freak’, faciliterend eenieder in zijn kracht wil zetten en zo laat doen waar hij/zij het beste in is. Dit alles in een vertrouwde/veilige omgeving waar ‘afspraak is afspraak’ geldt en waar betrokkenen elkaar helpen zonder dat de verantwoordelijkheid wordt overgenomen.

Inhoud workshop
In deze interactieve workshop vertelt Bernadette Paping met een persoonlijk verhaal welke leiderschapsstijl zij, als opdrachtgever in projecten, hanteert om tot een betrouwbare performance te komen.  We gaan in gesprek over een leiderschapsstijl waarbij in gezamenlijkheid met gedeelde belangen lastige projecten toch een succes worden. Wat werkt wel en wat werkt (voor haar) niet? Wat zijn de dilemma’s en belangrijke randvoorwaarden? En kunnen keiharde kaders samengaan met faciliterend leiderschap? Voor Bernadette is in ieder geval één van de definities van succes dat aan het eind van een project Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk concluderen “Dit willen we nog wel een keer zo samen doen”! Er is in de workshop veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en dilemma’s.

De presentatie van de workshop staat hier


Wie het weet mag het zeggen:Leiderschap in het golden hour.
Monique Penning en Judith Zielstra

Monique Pennings is werkzaam als sectorhoofd/districtschef van het district Groningen, waarbinnen ook de stad Groningen valt. Zij is verantwoordelijk voor drie basisteams, een flexteam en de districtsrecherche, in totaal bijna 500 FTE. Monique werkt inmiddels ruim 34 jaar bij de politie en heeft in haar loopbaan diverse leidinggevende functies vervuld. Ze heeft veel ervaring met grootschalige evenementen (o.a. TT, The Passion, Glazen Huis, Koningsdag 2018), is pelotonscommandant ME geweest en was tijdens de laatste viering van Koningsdag lid van de 4hoek (Burgemeester, Hoofdofficier van Justitie, Sectorhoofd politie en directeur NCTV).

Judith Zielstra werkt als zelfstandig organisatieadviseur en interim professional op het gebied van organisatieontwikkeling & HRM. Als bedrijfskundige is zij sterk geïnteresseerd in het specifieke thema rond alert en veerkrachtig organiseren. Zo legt zij in lezingen over een maandenlange fietsreis door Centraal-Azië de link tussen de (onverwachte!) ervaringen tijdens de ‘Silk Road Ride’ en het HRO-gedachtengoed.

Inhoud workshop
Het ‘golden hour’ is het eerste uur nadat een crisis of ernstige onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In dit uur is veelal sprake van onvolledige informatie, verwarring, onzekerheid en paniek. Is dit überhaupt te sturen of te leiden? Ja. Al worden er heel andere eisen aan leiderschap gesteld dan het traditionele ‘command and control’ principe. In deze workshop gaan we in op de ‘eigen’-‘aardigheden’ van het golden hour en verkennen we samen met de deelnemers aan de hand van de praktijkcasus ‘Messenzwaaier in Groningen’ hoe je collectief leiderschap kunt laten ontstaan en versterken.

De presentatie van de workshop staat hier


Leidinggeven in een mindfulle werkomgeving aan resilient teamwork.
Peter Oeij

Dr. Peter Oeij is senior onderzoeker/adviseur bij TNO op het gebied van innovatiemanagement en teamwork. Https://www.researchgate.net/profile/Peter_Oeij

Inhoud workshop
Vanuit de context van teams die werken aan innovaties, gaat Peter in op falen een stap voor zijn. Daarbij zijn twee zaken van belang. Een mindfulle werkomgeving waarin fouten maken mag, als je er maar van leert. En daarnaast resilient (veerkrachtig) teamgedrag  om met succes kritieke situaties het hoofd te bieden. In de workshop oefent u met een tool om de mate van mindfulle werkomgevingen en resilient teamgedrag in kaart te brengen, en wat te doen als deze zaken onvoldoende aanwezig zijn. Doel daarvan is teams te helpen om falen voor te zijn. Daarbij wordt stilgestaan bij leidinggeven aan dergelijke teams. De aanpak van Peter is gebaseerd op innovatie-teams die aspecten van HRO-teams hebben geïntegreerd zonder dat zij dat zelf doorhebben.

Presentatie staat hier. Meer informatie over het instrument vind u hier.
Voor literatuurlijst klik hier.


Het ongemakkelijke van HRO  Herman de Bruine 

Herman de Bruine. Na een loopbaan binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (o.a. als kwaliteitsmanager van de Dienst Justitiële Inrichtingen), werkzaam aan de Haagse Hogeschool binnen de studierichting Integrale Veiligheidskunde. Afgelopen november na tien jaar onderzoek gepromoveerd op het bevorderen van hoogbetrouwbaar organiseren. Daarvoor is onderzoek gedaan binnen een Politie eenheid, het Openbaar Ministerie en haar ondersteuning, een Uitvaart organisatie. 

Inhoud workshop
Op basis van de uitkomsten van het promotieonderzoek naar het bevorderen van hoogbetrouwbaar organiseren gesproken over bevorderende en belemmerende factoren zijn als het gaat om collectieve opmerkzaamheid. Specifieke aandacht is er hierbij voor de rol van leiderschap, zowel vanuit de werkvloer als door direct leidinggevenden; de spanningen en het ongemak waarmee het gepaard gaat. Ook wordt besproken in hoeverre het bevorderen van collectieve opmerkzaamheid al dan niet een passende ambitie is voor een organisatie. Na een korte presentatie zullen één of twee coreferenten uit hun eigen praktijk reflecteren op de uitkomsten van het promotieonderzoek. Op basis hiervan is daarna een gesprek met de deelnemers van de workshop.

De presentatie van de workshop staat hier


Verschillen in collectieve opmerkzaamheid tussen twee afdelingen
Gaby Alphenaar

Gaby Alphenaar. Is als EHS&S Staf Engineer werkzaam binnen Janssen Biologics, onderdeel van pharmaceutical company of Johnson & Johnson. Zij heeft Integrale Veiligheidskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Tijdens deze studie is Gaby voor het eerst in contact gekomen met de principes van High Reliability Organizing. Buiten haar dagelijkse werk, is zij onderdeel van het Milieu en Veiligheidsteam van een jaarlijks groot evenement.

Inhoud workshop
Tijdens de workshop zal er eerst een introductie plaatsvinden over de uitkomsten van het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd bij een organisatie met de vragenlijsten van Weick en Sutcliffe. Gaby heeft twee verschillende afdelingen onderzocht. Er waren duidelijke verschillen in collectieve opmerkzaamheid en (collectief) leiderschap. Hoe deze te interpreteren, waarderen en hoe hiermee om te gaan? Na de introductie zullen de aanwezigen in twee groepen verdeeld worden. De groepen worden gevraagd hun eigen analyse en aanbevelingen (zowel naar de afdeling als naar de leidinggevende) te maken op basis van het materiaal van de twee afdelingen. De twee groepen zullen kort hun bevindingen presenteren. Hierna zal er een plenaire presentatie en discussie zijn waarin de uitkomsten van de beide groepen afgezet worden tegen de analyse van de onderzoeker.

De presentatie staat hier.


Workshop Veiligheid kent geen hiërarchie, maar vereist wel Leiderschap  Laurens Kruijt

J.L (Laurens) Kruijt (1956) studeerde rechten en geschiedenis aan de UvA. Hij werkte daarna o.a. bij het adviesbureau Twynstra Gudde.w
In 1993 richtte hij het ‘veranderbureau’ Alfabeeld op dat zich onder zijn leiding al 25 jaar bezig houdt met trajecten op het gebied van veiligheid, gedrag en cultuur.

Inhoud workshop
Als we kijken naar relatief veilige organisaties, dan zie je veel HRO kenmerken terug; focus op onverwachtse gebeurtenissen, gericht op de primaire processen vasthoudend en met respect voor expertise. Interessant is de rol van het management in dit soort organisaties. Waaruit bestaat haar ‘leiderschap’ en hoe geeft zij leiding aan veiligheid? Ik constateer dat bij veilige organisaties  hiërarchie bijna geen rol speelt, als het gaat om het afdwingen van veilig gedrag. Veiligheid gedijt bij een bottom up aanpak, meer dan bij een top down benadering. Daarbij speelt wel slim leiderschap aan de top een belangrijke rol. Daarover gaat deze workshop.   

Tijdens de workshop gebruik ik voorbeelden uit trajecten die Alfabeeld verzorgt bij een groot Rotterdams overslagbedrijf en bij het logistieke centrum van een energienetwerkbeheerder.

De presentatie van de workshop staat hier


Niveau 4 leiderschap Bert van Dalen en Robert Taen

Bert van Dalen. Bert is adviseur en trainer en partner van Apollo13. Daarnaast coördineert hij de activiteiten van de door Apollo13 opgerichte HRO academy Nederland (www.hroacademy.nl). Hij heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met HRO en de implementatie daarvan in organisaties en projectteams. Bert is medeauteur van het boekje Mindful Organiseren en het Praktijkboek Mindful Organiseren.

Robert Taen. Robert is partner bij Apollo13 en werkzaam als organisatieadviseur en teamcoach. Hij is sinds 1989 werkzaam als adviseur en richt zich op coaching van teams en performanceverbetering in teams en organisaties. De laatste jaren heeft hij verschillende ketens, organisaties en teams begeleid bij het versterken van hun niveau 4 veiligheidscultuur.

Inhoud workshop
HRO halen en behouden vraagt een specifieke leiderschapsstijl. In deze workshop gaan Robert en Bert dieper in op bij HRO passende leiderschapsstijlen en de bijbehorende vaardigheden.  Zij gebruiken daarvoor o.a. de ervaringen en principes van David Marquet (auteur van Turn the ship around). Naast theorie komt ook de praktijk aan bod. Hoe implementeer je een nieuwe leiderschapsstijl en hoe geef je je leiderschap vorm in de praktijk van alledag. Voor iedereen die bezig is met het werken aan een niveau 4 cultuur een must .

De presentatie staat hier. Hier staat een artikel over niveau 4 leiderschap


Regievoering bij crisissituaties in de jeugdzorg. Bart-Jeroen Krouwel en Layla Ariba

Bart-Jeroen en Layla zijn beiden geruime tijd werkzaam in de jeugdzorg en hebben inmiddels brede ervaring opgebouwd op diverse terreinen. Leefgroepen, meiden-huizen, deeltijd behandeling en ambulante hulpverlening. In hun huidige functie als crisismanager zijn zij kortdurend en intensief actief in situaties waarin kinderen en / of het systeem in acute onveiligheid verkeren. Zij moeten samen met betrokkenen de onveiligheid stoppen

Inhoud workshop
Tijdens de workshop gaan we samen aan de slag. Als deelnemer ga je in onze schoenen staan aan de hand van echte gevallen uit de praktijk. Wat is je eigen benadering van de situatie? Vanuit welke bril kijk je? Welke elementen bepalen voor jou in welke mate je de leiding neemt en op welke manier? We inventariseren samen met elkaar welke werkzame elementen en competenties helpend zijn om de crisis het hoofd te bieden en tot een positieve verandering te komen. Deze inzichten gaan je mogelijk al helpen in de volgende praktijksituatie!

Presentatie (volgt)


Samenwerken op het leidseplein Arend de Heer en Marieke Nonhebel

Arend de Heer is sinds 1997 werkzaam bij Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam. Begonnen in de werkvoorbereiding, waarna hij zich specialiseerde tot wegbouwkundig adviseur. Daarna teamleider werkvoorbereiding waar hij in aanraking kwam met project-management. Dit heeft hij niet meer los kunnen laten. Momenteel is hij integraal projectmanager voor de Vernieuwing Leidseplein.

Marieke Nonhebel. In de periode 2000-2007 werkte zij bij DHV in de bodemsanering. In 2007 is zij begonnen bij de Gemeente Amsterdam en heeft zich daar verder gespecialiseerd in het omgevingsmanagement. Op dit moment werkzaam als omgevingsmanager voor de vernieuwing van het Leidseplein. Zij vindt het ontzettend leuk om te werken voor deze mooie stad en in deze rol als omgevingsmanager ook echt iets te kunnen betekenen voor de ondernemers en bewoners van de stad. Zowel door mooie parken, pleinen en woon/werkgebieden te realiseren als tijdens de uitvoering van dit soort projecten (die vaak lang duren en behoorlijk overlast kunnen veroorzaken).

Inhoud workshop
November 2017 is de eerste helft van de vernieuwing van het Leidseplein afgerond. Het gebied tussen Stadhouderskade, Marnixstraat en het terrassenplein heeft een nieuwe inrichting gekregen en is autovrij. Taxi’s rijden niet meer over het plein, maar rijden via de volledig vernieuwde monumentale Leidsebrug richting Stadhouderskade. Dit heeft een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in het gebied. De voetgangers en fietsers hebben sindsdien veel ruimte en door de herinrichting en met het gebruik van natuursteen heeft het plein meer allure gekregen. Om ervoor te zorgen dat het plein vrijblijft van fietsen wordt in 2019 gestart met de aanleg van (ondergrondse) fietsenstallingen.

Hoe verbouw je een van de drukste uitgaanspleinen van Nederland? Hoe zorg je ervoor dat je zowel het bestuur als alle verschillende ondernemers tevreden houdt? Hoe zorg je dat je team plezier heeft, betrokken en pro actief is. Een complexe opgave in deze tijd, waarin rekening moet worden gehouden met alle belangen. Dit en meer in de workshop “Vernieuwing Leidseplein”.


Leiding geven, Leiding ontvangen en samen leren – alsof je leven ervan afhangt Jasper Koops


Jasper Koops. Werkt sinds bijna 25 jaar voor Defensie. Hij heeft deelgenomen aan uitzendingen naar Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Bij de Koninklijk Militaire Akademie in Breda stoomt hij samen met zijn collega opleiders cadetten binnen 2 jaar klaar voor leiderschapstaken in complexe omgevingen waar leiderschap getoond moet worden als het er echt op aankomt.

Inhoud workshop
Geen lange woorden: actie – reflectie! Tijdens deze interactieve workshop ervaar je spelenderwijs leiding geven en leiding ontvangen. Wij gaan direct met elkaar aan de slag onder leiding van Jasper Koops, en ondergaan actief – in een iets meer burgerlijke opzet – een oefening uit het begin van de transformatie van cadetten tot leiders. Deze periode van de opleiding is kritiek, hier worden mindset en het frame gevormd waarop de persoonlijke ontwikkeling zal worden voortgezet.

Leer een manier om gezamenlijk op specifieke wijze te evalueren om als team van mensen continu beter te worden, op zoek naar een 100% betrouwbare prestatie. Leg de link naar je eigen werk – alsof je leven ervan af zou hangen.


Willen leiders leren van incidenten Robert van den Bergh

Robert van den Bergh. Is senior manager Compliance and Continuity Management bij het onderdeel Airport Operations van Schiphol. Hij is sinds 1985 bij de luchthaven en werkzaam geweest bij verschillende operationele afdelingen. Het HRO gedachtegoed is voor hem een belangrijke bron van inspiratie bij het verbeteren van de performance van de luchthaven. Of het nu om het managen van crises gaat, het versterken van de safety cultuur, of het coachen van leidinggevenden. Het doorbreken van cultuurpatronen is daarin een enorme uitdaging.

Inhoud workshop
Robert zal in een interactieve workshop een concrete casus gebruiken waarin het leren van fouten door leidinggevenden centraal staat. Het is noch succesverhaal noch mislukking maar een illustratie van het taaie proces dat ‘cultuurverandering’ heet. Ogenschijnlijke evidente lessen blijken voor managers in de barre praktijk moeilijk toe te passen. Leren van incidenten klinkt logisch maar is niet zomaar in de praktijk te brengen. Robert zal in de workshop zijn lessen delen en de deelnemers aan de workshop uitnodigen met hem mee te denken en ervaringen te delen.

De presentatie staat hier


Hoe creëer je op zeeschepen collectief eigenaarschap bij de bemanning: leiding geven aan verschillende culturen. Anne Zijlstra 

Anne Zijlstra. Is al meer dan 30 jaar kapitein op de grote en kleine handelsvaart. Hij heeft over de hele wereld gevaren: op veeschepen, chemische tankers, bulkcarriers, autocarriers, stukgoedschepen, cementschepen, etc. Hij geeft daarbij altijd leiding gegeven aan een multiculturele bemanning variërend van 7-55 personen (exclusief soms 120 passagiers). Hij, was toen hij begon, één van de jongste kapiteins bij zijn toenmalige werkgever Vroon en staat bekend om zijn bemanningsgerichte stijl van leidinggeven.

Inhoud workshop
In deze workshop gaan we in op de vraag welke leiderschapsstijl vereist is in een situatie waarbij je als team dag en nacht van elkaar afhankelijk bent. We gaan in op verschillende aspecten die daarbij van belang zijn: de structuur van leidinggeven aan boord van een schip, de dagelijkse tactiek in leidinggeven, de specifieke problemen als HRO organisatie als je aan boord alles zelf moet doen en sterk van elkaar afhankelijk bent, de effectiviteit van classificaties en de verhouding met QHSE management. Ook zullen we ingaan op wat nodig is bij bijvoorbeeld een onverwachte situatie, zoals een plotselinge beschieting door opstandelingen in de Perzische Golf. Er is in de workshop veel ruimte voor interactie.

Presentatie staat hier.


Menselijke factoren in een veranderende organisatie Johan Polet en Martijn van der Meijs

Johan Polet. Is werkzaam bij Huntsman Holland BV als SHE Manager. Meer dan 30 jaar ervaring in Chemical Engineering, Plant Management en EHS management bij BRZO fabrieken. Johan heeft zowel een master in chemical engineering als in SHE met als afstudeeronderwerp HRO en Value Based Safety in de Huntsman Rotterdam organisatie

Martijn van der Meijs. Is als consultant werkzaam bij de Vetergy Group. Deze heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse marine en specialiseert zich in het opbouwen van culturen van hoge operationele veerkracht met behulp van programma-ontwikkeling en -implementatie, evaluaties, workshops en coaching. Met meer dan 20 jaar ervaring in het werken in dynamische en complexe internationale organisaties en omgevingen, heeft Martijn services geleverd aan HRO organisaties over de hele wereld.

Inhoud workshop
Binnen Huntsman Holland BV (petrochemisch bedrijf in de Botlek) wordt een High Reliability Improvement project uitgevoerd waarin technische, proces- en menselijke betrouwbaarheid centraal staan. In dit project staat de rol van leiders op site niveau en op teamniveau centraal om de transformatie in mindset en gedrag van de organisatie te realiseren. De rol van Vetergy is met name gericht op de menselijke factoren die blijvende verandering bevorderen. In deze workshop worden na een inleiding, de methodieken toegelicht die dit proces ondersteunen. Johan en Martijn bieden waar mogelijk de optie er zelf mee te experimenteren.

Presentatie volgt


HRO interventiecarroussel Stedin Ed verhagen en Anna Bos

Ed Verhagen. Is installatieverantwoordelijk gas van netbeheerder Stedin. Lid van de Groep Veiligheid Regelgeving van Netbeheer Nederland en lid van het Centraal College van Deskundigen van Stichting CKB. Betrokken bij het ontwikkeling en toepassing van HRO-werkvormen in de Stedin organisatie

Anna Bos. Is senior trainer, procesbegeleider en ontwikkelaar van diverse HRO interventies bij Stedin Netbeheer. Zij is deel van het BR-Groep kernteam dat de HRO visie en de begeleiding van Stedin verzorgt.

 

Inhoud workshop
Tijdens deze workshop gaat u in een carrousel een aantal verschillende HRO interventies ervaren die in het verandertraject bij Stedin zijn gebruikt om te groeien naar een HRO.

Presentatie volgt

How to prepare for the unexpected Rob Duiven

Rob Duiven. Rob heeft zijn hele loopbaan gewerkt op het terrein van veiligheid. Zo was hij onder meer werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, hoofd van het Nationaal Crisiscentrum, plv. directeur Regie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en programmamanager en kwartiermaker voor de eerste Nederlandse Cyberstrategie. Op dit moment is hij hoofd Analyse van de NCTV en verantwoordelijk voor alle strategische en beleidsanalyses van de NCTV, zoals het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN).

Inhoud workshop
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft als opdracht aanslagen te voorkomen en extremisme en terrorisme te bestrijden, om Nederland digitaal veilig te maken en weerbaar tegen dreiging door statelijke actoren. Hoe doet de NCTV dat en hoe bereidt de NCTV de medewerkers voor op als zich toch een incident of crisis voordoet? Als er ook onder druk gepresteerd moet worden? Wat voor lessen heeft de NCTV over de jaren geleerd? Incidenten en crises zijn immers vaak onvoorspelbaar maar altijd anders dan de vorige. Maar dat maakt het ook leuk!