Hand-outs en presentaties 2014

Sprekers en handouts presentaties

Hieronder treft u allereerst een kort algemeen verslag en de evaluatiegegevens van de conferentie aan. Vervolgens vindt u de presentaties en handouts van de verschillende keynotes en sprekers.

Algemeen verslag
Gegevens uit de evaluatie

Keynote 1. Informed culture: enige praktijk-theoretisch beschouwingen
Huibert de Man, Universitair Hoofddocent, Open Universiteit en Maastricht School of Management
Presentatie 

Keynote 2.  Informed Culture in de procesindustrie
Wil Ernes, Manufacturing Director chemische industrie
Presentatie 

Keynote 3.  Informed Culture bij de politie
Peter van Os, Directeur Onderzoek en Kennis Politieacademie
Presentatie

Keynote 4.  Informed Culture in de medische sector
John Taks, Raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis
Presentatie 

Over de VDV-methode. Een innovatieve aanpak van de landelijke recherche.                Weert Schenk (Landelijke Recherche) en Ron Boelsma (Innovatie-en kennismakelaar Landelijke Eenheid)
Presentatie

Workshopronde 1.
HRO bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning, Ministerie van Veiligheid en Justitie.Erik de Borst (Algemeen directeur DV&O) en Samuel Havenaar (student)
Presentatie

Informed culture binnen een projectomgeving.
Sietse Jager (Projectmanager Woningbouwcoöperatie Talis), Henberto Remmerts (Consultant Tauw)
Presentatie 1 Talis
Presentatie 2 Tauw

Technieken voor een informed culture – lessen uit de praktijk.
Marc Otten (ContainR media) en Bert Slagmolen (HRO Academy)
Presentatie

Hoofd-Hart-Handen; implementatie van HRO-denken in een ziekenhuis.
Yolanda de Graaf (zelfstandig adviseur-9lives)
Presentatie

Leiderschap en HRO.
Ton Diepeveen (Apollo13)
Presentatie

Workshopronde 2. .
HRO, interim- en crisismanagement.
Herman de Bruine (Haagse Hogeschool) en Kamal Amain (Adviesgroep Amsterdam)
Presentatie

Meer teamwork in de OK: observatie als interventietool.
Annet van Harten (Radboudumc)
Presentatie

HRO-gesprekstechnieken.
Bert van Dalen (HRO Academy)
Presentatie
Handout 1 miskenningsniveaus
Handout 2 egoposities

Briefing en debriefing in de Bajes.
Marije Nijhof (Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard)
Presentatie

Voorkomen dat soortgelijke fouten weer gemaakt worden.
John Vollenbroek (Human Error Consultancy)
Presentatie