Hand-outs en presentaties 2015

Keynotes

Chris Hart National Transport Safety Board – United States of America
Improving productivity and safety: An aviation industry collaboration success story
Deze presentatie is in het Engels en zal via een Internet verbinding door Chris Hart worden uitgesproken. Chris Hart zal binnenkort door president Obama tot voorzitter van de NTSB worden benoemd. Chris is al jaren zeer actief met het concreet toepassen van HRO concepten en methodieken in onder meer de luchtvaart. Zijn organisatie heeft mede aan de wieg gestaan van de enorme verbetering in veiligheid en productiviteit in de luchtvaart sector. Verslag keynote Chris Hart
Sheets presentatie

Klaas Winters Manager Aicraft Fuel Supply B.V.
Veerkracht in een HRO organisatie is noodzakelijk
In de ontwikkeling naar hogere niveaus in een HRO organisatie heb je ontegenzeggelijk veerkracht nodig om je doel te bereiken. Veilig werken gaat niet vanzelf en je zal tegenslagen moeten verwerken naast successen en dat vereist niet alleen doorzettingsvermogen, maar evenzo veerkracht. Verslag keynote Klaas Winters
Sheets presentatie

Ronald Leushuis Bestuurder Woningcorporatie Talis
D
e betrouwbare corporatie: feit of fictie?
De afgelopen jaren heeft woningcorporatie Talis hard gewerkt aan het verbeteren en doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Het realiseren van betrouwbaarheid en veerkracht waren daarbij belangrijke aspecten. Betrouwbaarheid en veerkracht van Talis zelf, maar ook van de opdrachtnemers die voor hen werken. In deze keynote gaat Ronald Leushuis, bestuurder van Talis, daar verder op in. Verslag keynote Ronald Leushuis
Sheets presentatie

Prof. Dr. Marjolein van Asselt   Raadslid Onderzoeksraad voor de Veilgheid.
Prof. dr. ir. Marjolein B.A. van Asselt is raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en hoogleraar ‘Risk Governance’ aan de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Van januari 2008 tot juli 2014 was zij tevens raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij is expert op het terrein van omgaan met onzekerheid en heeft tientallen publicaties over dat thema op haar naam staan, waaronder de recente boeken ‘Balancing between trade and risk’ (2013) en ‘Trade, health and the Environment’ (2014). Verslag keynote  Marjolein van Asselt,
Sheets presentatie

Workshops

Alan Bosch (onder) en Jan Keizer   Vestigingsdirecteur Apeldoorn cq respectievelijk Projectleider, Nijhuis Bouw B.V
Trento: bouwen op kennismanagement
Nijhuis bouw laat zien dat HRO ook in de bouwwereld toegepast kan worden d.m.v. het Trento concept; samenwerking gebaseerd op vertrouwen. In onze workshop zullen we aangeven hoe Nijhuis betrouwbaar organiseren toe past in haar dagelijkse werkzaamheden in de bouw. Hierbij wordt de omgang met co-makers benadrukt en zal aandacht worden gegeven aan de manier van werken op basis van Blame Free handelen met externe partijen als de opdrachtgevers. Korte impressie workshop Nijhuis.
Sheets presentatie

Léon olde Scholtenhuis     Docent/Onderzoeker Universiteit van Twente
HRO als lens voor vernieuwing in de bouw
Een presentatie/interactie met praktijk over hoe HRO in de bouw is toegepast. Hierop gereflecteerd vanuit theorie uit Construction Management & ICT. Er zal aan de hand van een aantal casussen over visualisaties en simulaties van bouwprojecten worden laten zien hoe technologie bijdraagt (maar geen panacee is) tot meer mindful gedrag.
Korte impressie workshop UT
Sheets presentatie

Monique van Assen     Adviseur Impuls Programma Veiligheid Rijkswaterstaat
Succes met samenwerken!
Het ImpulsProgramma Veiligheid van Rijkswaterstaat benut op vele manieren het belang van samenwerken om tot een succesvolle groei in de veiligheidscultuur te komen. In deze workshop wordt deze aanpak toegelicht en gaan we samen met de deelnemers op verkenning of en hoe dit ook bij andere organisaties kan werken. Korte impressie workshop RWS,
Sheets presentatie

Bert van Dalen. Organisatieadviseur en partner Apollo13 en managing partner HRO Academy
HRO voor beginners
In de workshop worden de basisprincipes van HRO uiteengezet. Aan bod komen o.a. kenmerken van en condities voor HRO, HRO als de volgende stap in risicomanagement en wordt kort aangegeven hoe je organisatie aan HRO kunt werken.
Korte impressie workshop HRO voor beginners
Sheets presentatie

Dr. Alan Kabki & Trees van Schalkwijk  Docent/Onderzoeker Integrale Veiligheidskunde Saxion/Politieacademie / manager bij Rabobank Almere
Het belang van de waakzaamheid van betrokkenen – anders dan de opsporing en vervolging – bij de preventie en bestrijding van criminaliteit.
Het openhouden van ‘ogen en oren’ van individuen (burgers en werknemers) is een van de voorwaarden voor een succesvolle bestrijding van witteboordencriminaliteit, waaronder fraude. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek naar de werkwijzen en drijfveren van fraudeurs. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek en het project tegen ‘de uitbuiting van ouderen’ wordt uiteengezet hoe belangrijk de bijdrage van vele betrokkenen in de samenleving is voor het vergroten van veiligheid en bescherming van kwetsbare groepen. Korte impressie workshop
Sheets presentatie

Matthijs Moorkamp (foto) en Erik-Hans Kramer   Docenten Nederlandse Defensie Academie
De rol van organisatieontwerp op het vermogen veerkracht te ontwikkelen
In deze workshop introduceren we de relevantie van organisatie ontwerp voor samenwerking en het ontwikkelen van veerkracht binnen organisaties. We gebruiken hierbij voorbeelden uit een recente casestudy binnen Task Force Uruzgan. Hieruit blijkt dat, ondanks dat operators binnen de Task Force alles in het werk stelden goed samen te werken, het “mixen en matchen” van allerlei eenheden uit de verschillende moederorganisaties van de krijgsmacht veiligheidsconsequenties had. Deze karakteristieken van organisatieontwerp beïnvloedde dus de samenwerking en veerkracht van de organisatie negatief. Vervolgens wordt in samenwerking met de zaal gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen. Korte impressie workshop NDA
Sheets presentatie

Dick Drent    Adviseur Security, voormalig hoofd beveiliging Van Gogh Museum.
Security en opmerkzaamheid een onontkoombare combinatie
In deze workshop wordt u meegenomen in de professionalisering van de veiligheid binnen het Van Gogh Museum. Er is sprake van twee sporen: integratie van de security functie in de bedrijfsprocessen van het van Gogh gericht op proactieve veiligheid en groeiproces van de verhoging van de opmerkzaamheid.
De opgedane kennis en kunde, de wijze van aanpak en de daaruit voortvloeiende resultaten zijn binnen de (inter)nationale culturele wereld aanleiding geweest om dit als voorbeeld te gebruiken en waar mogelijk over te nemen. Korte impressie workshop Dick Drent,
Sheets presentatie

Ben Hendriks   Projectleider U-CentRaal, samenwerkingsverband van BAM Rail en VolkerRail Nederland
Samenwerken onder hoge druk – de buitendienststelling op het spoor.
Werken aan het spoor moet je lang van te voren plannen, goed voorbereiden en in één weekend realiseren. Maandagmorgen 5 uur moeten de treinen weer rijden. Dit stelt hoge eisen de samenwerking van alle betrokken partijen en hun gezamenlijke veerkracht. In deze workshop gaan we concreet hoe dat bij Utrecht Centraal is aangepakt. We laten je dat met de methode Staff Ride concreet ervaren. Kort impressie workshop U-centraal ,
Sheets presentatie

Sandra Ruta en Erik Maessen    Hoofd Afdeling Mobiliteit respectievelijk Bureauhoofd verkeer en parkeerbeheer Gemeente Nijmegen
Projectevaluaties: een andere aanpak. Nijmegen heeft de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan het project S100 route: een project gericht op de doorstroming van verkeer in Nijmegen mede n.a.v. de nieuwe brug die november 2014 is geopend. Het project is klein begonnen, maar gedurende de looptijd steeds groter geworden. Omdat de afdeling mobiliteit van de Gemeente Nijmegen het met elkaar leren van projecten belangrijk vindt en dit een vrij complex project betrof,  is besloten dit keer een andere manier van evalueren toe te passen dan gangbaar was binnen de gemeente. In deze workshop worden project, de opzet van de  (HRO) evaluatie en de resultaten gepresenteerd en met de deelnemers besproken. Korte impressie Workshop gemeente Nijmegen,
Sheets presentatie

Sander Boekee Afdelingsmanager Railtechniek ProRail
Hoe organiseer je in een keten collectief eigenaarschap en leren?
De sector Treinbeveiliging is daarvan een mooi voorbeeld.
Een hogere procesveiligheid binnen een organisatie is één ding, maar hoe organiseer je zoiets in de keten? Sinds anderhalf jaar draait binnen de sector Treinbeveiliging een door alle ketenpartners gedragen cultuurveranderingsprogramma. En met succes. Ingenieursbureau (‘concullega’s), ProRail en sinds kort ook de betrokken aannemers hebben een change platform ontwikkeld waarin fouten met elkaar worden gedeeld (uniek in de geschiedenis van het spoor), gezamenlijk verbeteringsinitiatieven worden ontwikkeld en ‘aan-het-gele-koord-trekken’ heel gewoon wordt gevonden. We gaan in deze workshop zowel in op de casus als op de achterliggende interventiestrategie, inclusief uitglijers en leerpunten. Korte impressie Workshop ProRail,
Sheets presentatie