Workshops conferentie 2018

HRO en Niveau 4 voor Dummies
Bert van Dalen, HRO Academie/Apollo13

Bert van Dalen  is adviseur en trainer en partner van Apollo13. Daarnaast coördineert hij de activiteiten van de door Apollo13 opgerichte HRO academy Nederland (www.hroacademy.nl). Hij heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met HRO en de implementatie daarvan in organisaties. Hij is mede-auteur van het boek Mindful Organiseren en het  Praktijkboek Mindful Organiseren.

 

Inhoud van de workshop
HRO, Niveau 4-5, veiligheidscultuurladders, mindfull organiseren, termen die de afgelopen jaren veelvuldig worden genoemd  in tal van organisaties zowel  door opdrachtgevers als door opdrachtnemers. In deze workshop staan we stil bij de verschillende begrippen, zien we de verbanden en zullen we vooral stilstaan bij, wat dat niveau 4 dan precies inhoudt. Wat vraagt niveau 4 van mensen, van leidinggevenden en van de organisatie structuur. Daarnaast komt aan de orde hoe u aan een niveau 4 cultuur kunt werken in uw organisatie, zonder daarbij alles te moeten ‘reorganiseren’.

De presentatie van de workshop vindt u hier.

——————————————————————————————————————–Leadership for Safety
Bouwe Gutteling, Kerncentrale Borssele

Bouwe Gutteling is  39 jaar, getrouwd, heeft 1 dochtertje van 1 jaar oud, is woonachtig in Vlissingen en werkzaam bij de kerncentrale in Borssele. Vanaf 2011 is hij werkzaam bij EPZ als hoofd van de afdeling Bouwkundig en Civiel Onderhoud. Vanaf begin 2017 is hij projectleider van het verbeterprogramma op het gebied van leiderschap en Management in the Field ten behoeve van het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de organisatie.

Inhoud van de workshop
Bouwe: “We starten met een korte introductie van EPZ, gevolgd door de constateringen die we hebben gedaan op gebied van veiligheidscultuur en de reden waarom wij hebben moeten verbeteren. De patronen die wij hebben geconstateerd op gebied van veiligheidscultuur en hoe we deze willen gaan ombuigen en verbeteren.
Vervolgens vertel ik over het verbeterprogramma en de aanpak die wij gedaan hebben op gebied van leiderschap en Management in the Field.
Tot slot wil ik afsluiten met een interactief deel, waarbij we een spel doen (EBNV). Dit staat voor Eigen Bijdrage Nucleaire Veiligheid. Hierbij worden vragen gesteld uit een kaartspel waarbij mensen na moeten denken over hun rol bij de organisatie. Dit kan dus voor ieder bedrijf ingezet worden.”

——————————————————————————————————————–Op zoek naar HRO-aanknopingspunten in het brandweerduiken—Samen delen, duiden en duiken.
Jeroen van Opstal, brandweer Flevoland

Jeroen van Opstal is werkzaam bij Brandweer Flevoland. Zijn dagelijkse werk is het voeren van regie op (informele) kennisdeling en arbeidsveiligheid. Voor het ‘warme’ werk bij de brandweer is hij commandant van dienst.
Hij studeerde eerder af als opleidingskundige en veranderkundige. In 2017 volgde de certificering tot veiligheidskundige. In zijn studie HVK integreerde hij de voornoemde kennisgebieden door onderzoek te doen naar veiligheidsbewustzijn en hoog betrouwbaar organiseren in het brandweerduiken.

Inhoud van de workshop
Karl Weick zei ooit dat veiligheid een dynamische vanzelfsprekendheid is. Pas in het moment van de confrontatie ga je hét in de ‘onzichtbaarheid’ herkennen. In de workshop laten we deze ‘vanzelfsprekendheid’ spreken door in onze duikorganisatie te zoeken naar aanknopingspunten om risico’s samen te delen en bewust te duiden, waardoor je veerkracht, betrouwbaarheid en veiligheid in een team versterkt.
In veiligheid moet je continu letten op afwijkingen ten opzichte van de tolerantie. Dat is tegelijkertijd ook de moeilijkheid. Ons primaire systeem is immers veelal onbewust. Slechts een klein percentage registreren we bewust, want dat kost energie en vraagt oprechte aandacht. Als we dat door de juiste HRO-condities, HRO-principes en het delen van ervaring weten op te rekken, hebben we al een wereld gewonnen.

De presentatie van de workshop vindt u hier.

——————————————————————————————————————Veerkracht begint voor de crises
Ed Oomes, Schiphol Continuïteit- & Crisis management

Ed Oomes is senior officer continuïteit- en crisismanagement voor de luchthaven Schiphol. Hij geeft richting aan het business continuity management, traint crisisteams in het omgaan met onverwachte gebeurtenissen en evalueert significate verstoringen in de operatie, waaronder crises. Hij publiceert over organizational safety en crisismanagement via de website www.rizoomes.nl.

 

Inhoud van de workshop
De belangstelling voor veerkracht als respons mechanisme is aan toenemende populariteit onderhevig. Het wordt gezien als flexibel en to the point, beter passend bij moderne crisisvormen dan uitgebreide planvorming. Maar veerkracht is niet alleen maar uit de losse pols improviseren als de crisis daar is. Ook veerkracht moet je voorbereiden, plannen en oefenen. Op Schiphol hebben we daar door de jaren heen een systematiek voor ontwikkeld rondom een operationeel crisisteam (CVO). In de workshop ‘Veerkracht begint voor de crisis’ wordt uitgelegd hoe die systematiek er uit ziet en hoe dat in de praktijk uitpakt.

De presentatie van de workshop vindt u hier

——————————————————————————————————————–Samen de HSE-cultuur verbeteren: Harmonisatie tussen opdrachtgevers: eigen systemen versus collectieve afspraken in de keten
Piet van Dam, Shell

Piet van Dam is 58 jaar en werkt inmiddels al bijna 33 jaar bij Shell. Ongeveer de helft daarvan als Civil Engineer, de laatste 15 jaar als HSE professional. Vijf jaar geleden stapte hij over naar een internationale functie bij het hoofdkantoor in Den Haag. Piet is daarmee verantwoordelijk voor het coördineren van operationele veiligheid en Contractor HSE Management binnen een wereldwijd netwerk.
Meer details zijn te lezen in een interview in het meeste recente HSElife Magazine (pagina 20 & 21) te vinden op de http://hselifenl.com/ website.

Inhoud van de workshop
Na een korte persoonlijke introductie zal Shell’s aanpak op gebied van de HSE cultuur en Safety Leadership over de afgelopen jaren worden toegelicht.
In het tweede deel van de workshop zal aan de hand van een aantal voorbeelden een link worden gemaakt naar nationale en internationale initiatieven die in de visie van Shell zullen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de industrie als een geheel.
Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor discussie en is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij verschillende verbeter initiatieven.

——————————————————————————————————————–Gezamenlijk bouwen aan safety in een multi-actor werkelijkheid
Ronde 1: welke issues,  Ronde 2: welke oplossingen,  Ronde 3: welke interventies
Jasper Daams, Integrale Safety Organisatie Schiphol

Jasper Daams werkt als General Manager Strategy & Performance bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Hij houdt zich bezig met complexe strategische vraagstukken, zowel in het luchtruim als op de luchthaven Schiphol. Daarvoor was hij o.a. verantwoordelijk voor de operationele procedures, voor technische navigatie systemen en voor diverse safety & capacity studies bij de LVNL. Jasper is wiskundig ingenieur en gepromoveerd op besluitvormingsprocessen in de Nederlandse luchtvaart. Per 1 maart implementeert Jasper vanuit Schiphol Group het sector Integral Safety Management System. Dit systeem intensiveert de samenwerking van luchtvaartpartijen op het gebied van safety.

Inhoud van de workshop
Luchtvaart is de veiligste wijze van transport. Luchtvaartmaatschappijen, luchthaven, luchtverkeersleiding, afhandelaren, tankdiensten, et cetera, hebben een wettelijk voorgeschreven safety management systeem waarmee zij de veilige uitvoering van hun processen zekerstellen. Omdat partijen op de interfaces veel veiligheidswinst verwachten is de luchtvaartsector op Schiphol een uniek initiatief gestart om de gezamenlijke risico’s systematisch en integraal te managen. Een grote uitdaging, omdat het wettelijk of contractueel kader ontbreekt en sprake kan zijn van tegengestelde belangen.

In de drie workshops worden deelnemers aan de conferentie uitgenodigd actief mee te denken hoe deze uitdaging tot een succes te maken! Elke workshop belicht een ander aspect. De tweede en derde workshop bouwen voort op de resultaten van de voorgaande workshop(s).
Ronde 1: Welke issues ontstaan in een multi-actor werkelijkheid?
Ronde 2: Welke oplossingen zijn daarvoor denkbaar?
Ronde 3: Welke interventies, methoden en technieken implementeren deze?
In ronde 2 en 3 wordt steeds een korte introductie gegeven waarin de punten die in de vorige ronden naar voren zijn gekomen worden gepresenteerd.  Aan elke workshop kunnen dus andere mensen deelnemen.

——————————————————————————————————————–Werken aan niveau 4 in een (tijdelijk) projectteam – interventies en illustraties
Robert Taen en Hans Frankenmolen, Apollo13

Robert Taen (partner Apollo13) is organisatieadviseur en teamcoach. Hij is sinds 1989 werkzaam als adviseur en richt zich op coaching en performanceverbetering in teams en organisaties. De laatste jaren heeft hij verschillende ketens, organisaties en teams begeleid bij het versterken van hun niveau 4 veiligheidscultuur.

 

 

Hans Frankenmolen  (partner Apollo13) is sinds 1983 werkzaam als adviseur. Hij richt zich met name op team- en organisatiecoaching, alsmede externe intervisie en schaduwadvisering. De laatste jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met het werken aan cultuurverandering binnen organisaties en projectteams, gericht op het versterken van veiligheid en betrouwbaarheid.

Inhoud van de workshop
In deze workshop gaan we in op voorbeelden van interventies die in de praktijk hun waarde hebben bewezen als het gaat om het versterken van een niveau 4 veiligheidscultuur in tijdelijke projectteams. Bij projectteams denken we aan teams waarbij een (interne of externe) opdrachtgever en opdrachtnemer moeten samenwerken, zoals bijvoorbeeld bij grote infraprojecten. Allereerst laten we zien wat de belangrijkste gebieden zijn waarop geïntervenieerd kan worden, en wat daaraan specifiek is als het gaat om projectteams. Daarna zullen we verschillende tools nader toelichten met praktijkvoorbeelden. En uiteraard is er ruimte voor interactie en het uitwisselen van jullie eigen ervaringen.

De presentatie van de workshop vindt u hier.

—————————————————————————————————————-Veiligheid als bagage
Ronald Wever, Schiphol bagagekelder

Ronald Wever is werkzaam voor Amsterdam Airport Schiphol in de functie van Manager Bagage.

Het bagagesysteem is een samenstel van allerlei systemen die grotendeels geautomatiseerd de inname, opslag, sorteren, screenen en transporteren verzorgd. Om dit te faciliteren zijn er partijen gecontracteerd die het onderhoud en ontstoren verzorgen waarbij veiligheid nummer 1 is. Het oudste systeem is gebouwd in de jaren 80 en het nieuwste is van 2012.

Inhoud van de workshop
Integraal met gebruikers en contractors kijken naar veiligheid en cultuur is noodzakelijk aangezien de zwakste schakel de sterkte van de ketting bepaald.
Hoe kom je samen naar en HRO4+ niveau?? Wat voor denken is nodig en welk gedrag??
Bagage onderhoud kent vele afhankelijkheden en toch wil je een zo hoog mogelijke veiligheidsniveau bereiken samen met de contractors maar ook met de afhandelaren en klanten!

Veiligheid als bagage om met voldoende bagage te sturen op veiligheid!

——————————————————————————————————————–Anders samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: collectief eigenaarschap in de praktijk
Marieke Plegt en Jan-Co van Doel,  Project DOEN (Rijkswaterstaat, Mourik)

 

 

 

 

 

Jan-Co van Doel en Marieke Plegt werken beide vanaf het beginstadium aan Project DOEN. Project DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in GWW projecten verder kan worden verbeterd. Marieke werkt inmiddels 8 jaar aan de kant van Rijkswaterstaat en Jan-Co werkt 12 jaar aan de zijde van de markt bij Mourik. Na ervaring in diverse projecten zijn zij er van overtuigd dat de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders kan en moet.

Inhoud van de workshop
Goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is: dat was de opdracht voor het experimentele project DOEN (renovatie van de Nijkerkerbrug): “Doe alsof er geen regels zijn en bedenk dan wat je zou willen. Als je vervolgens regels tegenkomt die dit belemmeren, kijk dan hoe je hier creatief mee om kunt gaan. Alle regels mogen ter discussie worden gesteld, behalve de wet. Denk vooral niet te veel in bestaande kaders! Wees onbevangen, maar niet naïef”.

In de workshop nemen we jullie mee in de andere samenwerking die is beoogd en ontstaan binnen Project DOEN. We lichten toe waarom andere samenwerking gewenst is en wat dit betekent voor de dagelijkse gang van zaken. We gaan in op de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de cultuur die in het project ontstaan is. Welke kenmerken van een 4/5 cultuur zien we terug in onze samenwerking en is dit anders dan in andere projecten? Ook zoomen we in op onze samenwerking op het gebied van veiligheid.

De presentatie van de workshop vindt u hier.

——————————————————————————————————————Wat heeft een veiligheidsambassadeur nodig?
Astrid Neefs en Manon Krijnsen, Heijmans

 

 

 

 

 

Astrid Neefs                              Manon Krijnsen

Astrid Neefs was 3 jaar coördinator van het GO! (Geen Ongevallen) programma van Heijmans en geeft het stokje nu door aan Manon Krijnsen. Vanuit hun achtergrond in gedragswetenschappen hebben deze ‘bouwdames’ een sterke focus op de softe kant van veiligheid; Wat motiveert werknemers om dingen te doen, waarvan ze weten dat deze niet goed voor hen zijn (onveilig) en hoe krijg je ze in beweging om juist bij te dragen aan een veiligere werkomgeving?

Inhoud van de workshop
Benodigdheden voor het motiveren van veilig gedrag? Positieve voorbeelden en ambassadeurs. Maar hoe doe je dat? Zomaar iemand aanwijzen en zeggen: jij bent nu ambassadeur zal niet werken. Waarschijnlijk heeft diegene ‘tools’ nodig, handvatten. In deze workshop laat ik je zien wat ambassadeurs van het GO! (Geen Ongevallen) veiligheidsprogramma bij Heijmans in hun rol doen. Onze ambassadeurs – GO! Coaches genoemd – doen dit naast hun functie als bijvoorbeeld uitvoerder. De GO! Coaches ondersteunen wij door intensieve trainingsdagen en hun eigen GO! Coach café.
Hoe help je iemand op weg om een goede veiligheidsambassadeur te zijn? Daar heb ik het graag met jullie over in deze workshop. Het delen van goede voorbeelden aan elkaar en leren van mindere ervaringen staan hierbij centraal.

——————————————————————————————————————–Proactieve veiligheidscultuur na 7 jaar Crew Resourcemanagement?
Ada van den Bos (Erasmus MC)  en Annet van Harten Radboudumc

Annet van Harten werkt als organisatieadviseur en onderzoeker in het Radboudumc. Zij coördineert het CRM programma, geeft trainingen en begeleidt afdelingen bij het implementeren van Crew Resourcemanagement en andere verbeter-initiatieven. Daarnaast voert zij een promotie onderzoek uit naar tijd en teamwork.

 

 

Ada van den Bos-Boon is safety officer en CRM trainer in het Erasmus MC en van oorsprong intensive care kinderverpleegkundige. Op haar afdeling wordt al 13 jaren CRM getraind en worden in PDCA cycli verbeteringen doorgevoerd door het afdelingsteam zelf. Ook de andere afdelingen van het Sophia kinderziekenhuis heeft zij voor een groot deel getraind.

Ada en Annet hebben beiden zitting in het landelijk platform www.zorgenvoorteamwork.nl.

Inhoud van de workshop
Uit calamiteitenonderzoek in ziekenhuizen komt steeds opnieuw naar voren dat menselijke vergissingen en gebrekkige samenwerking leiden tot: schade bij patiënten, “failure to rescue” en traumatische ervaringen bij zorgverleners.
Landelijk zien we dat het terugdringen van vermijdbare schade nu stabiliseert. Het Nivel adviseert daarom in te zetten op effectief teamwork.
Verschillende afdelingen binnen het Radboudumc en het Erasmus MC zijn al jaren bezig met het blijvend verankeren van interventies op effectief (proactief) teamwork (CRM). Hebben de eerste teams die ca 10 jaar geleden met effectief teamwork aan de gang gingen nu een proactieve veiligheidscultuur gerealiseerd? Wat zien we in de praktijk? Welke drijfveren zijn dominant? Hoe hebben de interventies hierop ingegrepen?

We gaan met behulp van een slimme dialoogtool ervaringen en verklaringen uitwisselen.

——————————————————————————————————————–Niveau 4: ander leiderschap gewenst?
Bert van Dalen, Apollo13

Bert van Dalen is adviseur en trainer en partner van Apollo13. Daarnaast coördineert hij de activiteiten van de door Apollo13 opgerichte HRO academy Nederland (www.hroacademy.nl). Hij heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met HRO en de implementatie daarvan in organisaties. Hij is mede-auteur van het boek Mindful Organiseren en het  Praktijkboek Mindful Organiseren.

Inhoud van de workshop
In deze workshop staan we met elkaar stil bij de vraag welke specifieke kwaliteiten en vaardigheden niveau 4 vraagt van managers, teamleiders en projectleiders.
Na een korte introductie en een oefening gaan we met elkaar in gesprek om te komen tot een optimaal profiel voor de Ideale Niveau 4 Manager.

———————————————————————————————————–Dialoogsessie   Certificering op niveau 4/5: nut of nonsens? Een ronde tafel discussie
Facilitator: Robert Taen, Apollo 13 consult

Inhoud van de workshop
Een dialoogsessie is bedoeld om met elkaar kennis, ervaringen en visies te delen.

In deze dialoogsessie bespreken de ontwikkelingen met betrekking tot het toepassen van veiligheidsladders in verschillende sectoren en meer specifiek de introductie van certificering en externe audits. Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder andere:
Wat zijn de voordelen van certificering op niveau 4 en welke positieve prikkels gaan hiervan uit?
Wat zijn nadelen en hoe kunnen deze worden ondervangen?
Welke vorm van auditing past het beste bij een niveau 4/5 audit?
Wat zijn de praktijkervaringen van deelnemers?
Welke tips en suggesties voor een eventuele effectievere aanpak hebben de deelnemers?

We nodigen u graag uit om aan deze dialoog deel te nemen.