Worldcafé’s HRO conferentie 2017

Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen.
Het principe van World Café is niet nieuw. Gesprekken in kleine kring zijn al eeuwenlang de start van opzienbarende veranderingen. Meer en meer gebruikt het bedrijfsleven en de overheid deze vorm, als mensen samen de handen ineen willen slaan. Of het nu om medewerkers gaat of relaties, door te kiezen voor dialoog ontstaat de vaak zo nodige beweging. De volgende worldcafé’s zullen plaatsvinden tijdens de HRO conferentie in de workshopronden 2 en 3

Veiligheidscultuur aanpak Rijkswaterstaat
Wiet nieuwenhuis, Rijkswaterstaat

afbeelding8

Wiet Nieuwenhuis is vanuit een achtergrond als facilitair manager en projectmanager nu 10 jaar werkzaam binnen Rijkswaterstaat (RWS) als verandermanager. Hij helpt bij het vormgeven en implementeren van veranderingen, zowel op het niveau van organisatieonderdelen, als in afdelingen en teams. Momenteel levert hij als adviseur Veiligheidsmanagement binnen de kennisorganisatie van RWS een bijdrage aan de versterking van de veiligheidscultuur. Daarbij richt hij zich vooral op houding en gedrag ten aanzien van veiligheid in je eigen werk. Wiet wordt tijdens het worldcafé de workshop geassisteerd door Floris de Vos van RWS .

Inhoud worldcafé
Eén van onze uitdagingen binnen RWS is om bij het middenkader meer aandacht te krijgen voor veiligheid in het werk van hun afdelingen. Zij worden aangestuurd op onderwerpen als tijd, geld en capaciteit (politieke druk om met minder mensen hetzelfde werk te doen).
Hoe kunnen wij hen helpen om meer aandacht te geven aan veiligheid?
Wat zijn voor hen de voordelen van meer aandacht voor veiligheid?
Welke belemmeringen kunnen er zijn en hoe worden die overwonnen?
Graag gaan wij met de deelnemers in gesprek over hun ideeën en ervaringen hoe je middenkader (afdelingshoofden en teamleiders) kunt helpen om de blik op veiligheid te versterken, zodat hun gedrag als voorbeeldgedrag kan gaan dienen in de ontwikkeling naar een proactieve veiligheidscultuur.


Leren van dingen die goed gaan
Rob Hoitsma, Nedtrain

afbeelding10Rob Hoitsma (50) studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven en startte zijn loopbaan in de techniek. Verdieping in kwaliteit maakte hem nieuwsgierig naar de invloed van de factor mens op het resultaat. Dit greep hem zo dat hij zich heeft ontwikkeld tot expert in Human Factors. Binnen NedTrain voert hij incidentonderzoeken van allerlei aard uit. Om daar echt van te leren staat daarin de benadering “waarom was het logisch om het zo te doen?” centraal.

Rob wordt tijdens dit worldcafé geassisteerd door David van Valkenburg, incidentonderzoeker en HF-expert bij NedTrain

Inhoud worldcafé
Mensen komen in de dagelijkse praktijk allerlei hindernissen tegen om het werk te doen. Tijdsdruk, collega ziek, protocol, noem maar op. Bijna altijd worden deze hindernissen met wat aanpassen genomen en is de klus tóch geklaard. Soms loopt het niet goed af en is iedereen verbaasd waarom “ze het zo deden” en er niet volgens de regels werd gewerkt. Zonder te beseffen dat, als het goed gaat, er óók zo wordt gewerkt. Met één belangrijk verschil: hetzelfde gedrag wordt dan juist beloond! In de workshop gaan we op zoek naar hoe mensen die leidinggeven aan de uitvoering gevoelig worden voor de waardevolle signalen uit dingen die goed gaan en hoe zij daar lering uit kunnen trekken.


Professionele ruimte in politiewerk
Annika Smit en Nanette Slagmolen, Politieacademie

afbeelding11

Annika Smit is lector weerbaarheid bij de Politieacademie en gepromoveerd in biologische psychologie. Onder weerbaarheid worden de menselijke aspecten van het vakmanschap verstaan.

afbeelding12

Nanette Slagmolen is sociologe en doet onderzoek naar weerbaarheid bij de Politieacademie, met als taakaccenten weerbaarheid van de groep en morele weerbaarheid. Binnen het onderzoek naar weerbaarheid wordt vooral gekeken naar biologische, psychologische, zingevings- & morele en groepsaspecten van het politievak en de relaties tussen deze aspecten.
Annika en Annette worden in dit worldcafé geassisteerd door Tom Thomas, kerndocent IBT politie.

Inhoud worldcafé
Bij de politie zijn regels en protocollen van belang, de (grond)wet vormt de basis van de politionele bevoegdheden. Tegelijkertijd heeft iedere politieman of –vrouw zogenoemde ‘professionele ruimte’ (bij executieve medewerkers discretionaire bevoegdheid) om naar eigen inzicht in de praktijk te handelen. Dit geldt voor politiemensen in de noodhulp, wijkagenten, maar ook binnen de opsporing en ondersteunende diensten. Hoe vinden politiemensen de balans tussen regels en ruimte? Op deze vraag zal verdiepend worden ingegaan.


Binnen de keten in gesprek over safety
Maryse Schermerhorn, Schiphol

maryseMaryse Schermerhorn is jurist en bedrijfskundige en ruim 20 jaar werkzaam bij Royal Schiphol Group. Haar expertise ligt op het gebied van (safety) cultuur / HRO, (luchtvaart)veiligheid, managementsystemen en risicomanagement. Zij heeft die kennis en ervaring opgedaan door (internationale) opleiding, training en advieswerk in binnen- en buitenland. Op dit moment is zij de programmaleider van het safety cultuurprogramma van Royal Schiphol Group: Schiphol 4 Safety.

Inhoud Worldcafé
Medewerkers in de operatie vormen het eind van de keten en voelen zich soms het ‘afvoerputje’ waar alles wat in het voortraject niet (helemaal) goed is gegaan direct moet worden opgelost. Dat levert regelmatig suboptimale (veiligheid)situaties op. De gemoederen kunnen daarbij hoog oplopen. Door niet efficiënte afstemming van werkzaamheden en geen of onduidelijke informatieoverdracht gaat er veel tijd, energie en werkplezier verloren! Dat moet anders kunnen…
Voorbeeld van wat er mis kan gaan: onderhoud dat moet gebeuren wordt door een afdeling afgesproken met een aannemer. Welke afspraken zijn gemaakt en of de aannemer op de hoogte is van de regels en benodigde werkvergunningen, is niet altijd duidelijk voor de (technische) medewerkers in de operatie. Het werk moet altijd snel gebeuren en staat dus onder druk.